Pages

SEGALA PUJI BAGI ALLAH DAN RASUL-NYA JUTAAN TERIMA KASIH KEPADA SEMUA PENYOKONG BLOG INI

PERINGATAN;

SILATURAHIM DAN PERSAHABATAN LEBIH BERNILAI BERBANDING IDEOLOGI POLITIK

Friday, July 22, 2011

GAMBARAN ISLAM SECARA RINGKAS

ISLAM
(Agama penyerahan diri; zahir & batin kepada Allah)

AQIDAH
(Fundamental Belief or Foundations Of Faith)

1.        Mengucap dua kalimah syahadah
2.        Solat lima waktu sehari semalam
3.        Membayar zakat
4.        Berpuasa di bulan Ramadhan
5.        Menunaikan haji di Baitullah.           

1.      Iman kepada Tuhan yang Esa (Allah)
2.      Iman kepada Malaikat-NYA’
3.      Iman kepada wahyu (revealations)  yang terkandung
                                                            di dalam kitab-kitab-NYA (Revealated Books)
4.      Iman kepada Pesuruh-pesuruh-NYA (human Messengers)
5.       Iman kepada Hari Akhirat (Hereafter)
6.      Iman kepada Qadha (Divine Will) dan Qadar (Divine Premeasurement)


           

                                                                                    SYARI’AH
                                                            (Divine Code of Live or Divine law)

1.        Ibadah (Worship in the narrow sense of the word)

1.1  Taharah (Purifications)
1.2  Solat (Prayer)
1.3  Zakat (Poor Dues)
1.4  Saum (Fasting)
1.5  Hajj (Pilgrimage)

2.        Mu’amalah (social affairs trancsactions, regulations)

2.1  Urusan Peribadi (Ahwal Shaksiah; Personal Laws)
2.1.1        Perkahwinan (munakahat)
2.1.2        Perwarisan (Warathah)
2.1.3        Berusaha, berkerja (jobs)
2.1.4        Dan lain-lain sifat baik yang sesuai dan wajar2.2  Urusan Am (Qanun ‘am public laws)
2.2.1        Hukum perniagaan
2.2.2        Hukum Jenayah
2.2.3        Hukum Pemerintahan
2.2.4        Hukum perhubungan antarabangsa
2.2.5        Dan lain-lain sifat baik yang sesuai dan wajar


AKHLAK
                                                            (Morality, good Behaviour)

1.       Akhlak terhadap Al-Khaliq
1.1  Taat. ‘ubudiyyah, tawakkul
1.2  Taqwa Zikrullah
1.3  Ikhlas, sabar
1.4  Keredhaan Allah


2.       Akhlak Terhadap Makhluk
                        2.1.      Diri sendiri                 Keadilan
                        2.2       Tetangga                   Kejujuran
                        2.3       Masyarakat               Ukhwah (rasa persaudaraan)
                                                               Syura  (mesyuarat)
                                                               Musawah (hak bersuara/pandangan)
                                                               Ta’awun (bantu membantu)
                                                               Al-takaful (jujur)
                                                               Alijtima  (perpaduan)
                                                                                             Dan lain-lain sifat baik  yang sesuai/wajar

 
2.4  Akhlak terhadap bukan manusia

                                                            2.4.1 tidak melakukan penganiayaan
                                                            2.4.2 Pengasih
                                                            2.4.3 Adil
                                                            2.4,4 Dan lain-lain sifat baik sesuai dan wajar


0 ulasan:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails