Pages

SEGALA PUJI BAGI ALLAH DAN RASUL-NYA JUTAAN TERIMA KASIH KEPADA SEMUA PENYOKONG BLOG INI

PERINGATAN;

SILATURAHIM DAN PERSAHABATAN LEBIH BERNILAI BERBANDING IDEOLOGI POLITIK

Sunday, November 7, 2010

‘ARSY’ ALLAH


 Perkataan ’Arsy biasa disebut dan lazim didengar oleh kita semua yang mengaku beriman kepada Allah swt. Lantas mengimani bahawa ’Arsy Allah dan Kursi-NYA adalah benar. Hal ini bersandarkan pada nas surah Al-Mu’minuun;116
” Maka, Maha Tinggi Allah, Raja Yang sebenarnya; tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain DIA, Rabb (yang mempunyai) ’Arsy yang mulia”

Juga melalui surah Al-Buruuj;15
”Yang mempunyai ’Arsy, lagi Maha Mulia”

Adapun ’Arsy merupakan singgahsana; terdapat beberapa tiang dipikul oleh para  Malaikat. Menyerupai kubah bagi alam semesta. ’Arsy merupakan atap seluruh makhluk.

’Arsy ini dipikul oleh Malaikat dan jarak antara pundak Malaikat tersebut dengan telinganya sejauh perjalanan 700 tahun.

Sabda Rasulullah saw
”Telah diizinkan bagiku untuk bercerita tentang sosok Malaikat dari Malaikat-Malaikat Allah swt yang bertugas sebagai pemikul ’Arsy. Sesungguhnya jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah sejauh perjalanan 700 tahun” ( hadith diriwayatkan Abu Dawud , dari Sahabat Jabir Bin ’Abdillah; Sanadnya sahih)

Tentang Kursi-NYA, Allah berfirman melalui Surah Al-Baqarah;255;
”Dan Kursi Allah meliputi langit dan bumi”

Daripada Sa’id Bin Jubair bahwa ketika sahabat ’Abdullah bin ’Abbas menafsirkan ayat 255 Al-Baqarah tersebut, beliau berkata;
”Kursi adalah tempat meletakkan kedua kaki Allah, sedangkan ’Arsy tidak ada yang dapat mengetahui ukuran besarnya melainkan Allah swt”
Peringatan penting; pembaca diingatkan jangan sekali-kali membayangkan kaki Allah kerana di luar batas akal dan Allah sama sekali tidak menyerupai sesuatu

Imam Ath-Thahawi (wafat th,321 H) berkata;
“ Allah tidak memerlukan ‘Arsy dan apa yang di bawahnya. Allah menguasai segala sesuatu dan apa yang di atasnya. Dan DIA tidak memberi kemampuan kepada makhluk-NYA segala sesuatu.”

Dilanjutkan oleh Imam Ath-Thahawi
”bahawa Allah menciptakan ’Arsy dan bersemayam di atasnya, bukanlah kerana Allah memerlukan ’Arsy tetapi Allah mempunyai hikmah yang tersendiri tentang hal itu”
 Para pembaca sekalian juga diingatkan jangan sekali-kali merasakan Allah statik bersemayam di atas ’Arsy-NYA. Sesungguhnya Allah swt meliputi dan Maha Mengetahui segala dengan segala Maha Kemuliaan, Maha Kebijaksanaan, Maha Perkasa, Maha Mengetahui segala yang nyata dan tersembunyi dan segalanya milik Allah baik di  mana sekalipun.

Adapun ’Arsy dan rahsianya tetaplah juga milik Allah dengan segala hikmah maha Kebijaksanaan dan segala ilmu yang diberikan kepada makhluk bersifat terbatas.

0 ulasan:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails